Home » Tag Archives: đom đóm bay vào phòng

đom đóm bay vào phòng

Đom đóm bay vào nhà là báo điềm gì

dom-dom-vao-nha-la-diem-gi

Nói đến yếu tố tâm linh, thì người Việt Nam là cái tên không thể bỏ qua. Bởi những thói quen và cả phong tục tập quán đã nói lên vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên, có nhiều người còn tin tưởng vào yếu tố này hơn cả và nhất là luôn cho rằng những sự vật nào xảy ra ... Đọc thêm »

Đom đóm bay vào nhà là báo điềm gì

dom-dom-vao-nha-la-diem-gi

Nói đến yếu tố tâm linh, thì người Việt Nam là cái tên không thể bỏ qua. Bởi những thói quen và cả phong tục tập quán đã nói lên vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên, có nhiều người còn tin tưởng vào yếu tố này hơn cả và nhất là luôn cho rằng những sự vật nào xảy ra ... Đọc thêm »